Berith Fagerström

Arbetar sedan 4,5 år som Head of Operations i ett start-up företag mellan Geely och Volvo Cars i ledande position med strategiskt och operationellt ansvar för bolag, HR, Finance, IT & Communication. Jag har drivit eget bolag inom retail i 20 år och har ett genuint intresse att bidraga till ett företas uppbyggnad och lönsamhet. Jag har stor erfarenhet av förändringsarbete och har jobbat i ledningsgrupper sedan 20 år tillbaka i tiden inom olika områden vilket gör att jag har en bred erfarenhet att supportera yttersta företagsledningen. Jag har erfarenhet av både strategisk och operationellt arbete inom HR med rådgivning och coaching till chefer.

Min erfarenhet sträcker sig inom Automotive, Retail, Kvalitet och Kundtillfredsställelse samt erfarenhet av uppbyggnad av e-handel. Styrelseerfarenhet – Min erfarenhet av styrelsearbete startade med Koloniträdgårdsförbundet som är en Ekonomisk förening där jag suttit som ledamot och ordförande i många år samt i förbundsråd. På GV-Technology Sweden AB har jag haft det övergripande ansvaret för Styrelseåret inklusive att planera den strategiska delen och samtliga förberedelser inför styrelsemöten. Jag kan mycket väl tänka mig att bli adjungerad in i en styrelse för att lära mig mer och få möjlighet att få ännu mer erfarenhet.

Jag är genuint intresserad av att bidraga till att skapa bra affärer. Jag tror på att erfarenhet skapar kunskaper utöver det man kan läsa sig till. Mitt bidrag i en styrelse är min breda bakgrund med bland annat den erfarenhet jag har av uppbyggnad av ett start-up företag som sträcker sig över flera Varumärken. Där fokus varit på att samarbeta över gränserna för att maximera lönsamheten för samtliga bolag. Min övertygelse är att dom anställda är en av morgondagens stora konkurrensmedel. Att skapa en bra och trovärdig policy för anställda där alla känner sig inkluderade, där allas kunskap tas till vara. Det kommer skapa lönsamhet tillsammans med hållbarhet.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.