Andrea Jovell

Erfaren marknad- och kommunikationschef, VD och styrelseledamot. Har grundat flera företag inom kommunikation och verksamhetsutveckling. 

Tidigare: Ansvarade för varumärket Göteborg mot besöksnäringen som marknad- och kommunikationschef för Göteborg & Co med 30 medarbetare: budgetansvar, ingått i bolagets ledningsgrupp, extern kommunikation och marknadsföring, opinionsbildning, intern kommunikation och destinationskommunikation 2017-2022. 

Drivit Vidunderlig kommunikationsbyrå inom besöksnäring, verksamhets- och samhällsutveckling sedan 2005. 

Erfarenhet av ett 20-tal styrelser. Som ordförande i Nyföretagarcentrum Göteborg samt Näringslivsrådet i Krokoms kommun. Styrelseledamot för Swedish Destination Management Organisations. Ledamot i styrelsen Fysiken friskvård; Almi Jämtland; Östersundstravet; Investera i Jämtland, Rotary Östersund, Företagarna Krokom samt MIUN Holding som är Mittuniversietets holdingbolag för att kommersialisera forskning. Ledamot i styrgruppen för svensk designexport på Svenska Institutet. 

Specialiteter: Ledarskap, strategisk kommunikation, public affairs, företagskultur.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.