There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Emelie Emanuelsson på Styrelselistan | Västsvenska Handelskammaren

Emelie Emanuelsson

Är sedan 2008 styrelseordförande, och tillika grundare, av Stiftelsen Womengineer.

Har praktisk erfarenhet av att sitta i styrelse samt lång erfarenhet som ingenjör på Apple, Google, Siemens och Volvo Cars.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD
Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.