There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Charlotte Svanström på Styrelselistan | Västsvenska Handelskammaren

Charlotte Svanström

Mitt främsta bidrag i såväl en ledande konsultroll som i styrelseuppdrag är min strategiska och operationella erfarenhet av tjänsteintensiva företag inom IT/digitalisering.

De flesta företagen har varit i stark tillväxt med hög andel nyrekrytering och utveckling av verksamheter, med allt vad det innebär i förändringsarbete och struktur. Jag har en etablerad förmåga att knyta kontakter på flera håll, och att affärsmässigt ”nätverka” och koppla ihop nya kontakter är en del av min profession. Efter 20+ år i branschen har jag ett etablerat brett nätverk hos företagen inom IT & digitalisering.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD
Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.