There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Caroline Hansson på Styrelselistan | Västsvenska Handelskammaren

Caroline Hansson

Caroline Hansson har en bakgrund som Civilingenjör med erfarenhet av att leda teknik- och affärsutveckling inom säkerhetskritisk teknologi från tidiga faser av Innovation Management till industrialisering och produktlansering. Erfarenhet av att leda uthålligt högpresterande team i en entreprenöriell miljö där värdeskapande för kunden står i fokus. 

Har som medlem i företagsledningen av CPAC Systems (dotterbolag AB Volvo) skapat en världsledande, högteknologisk verksamhet som genom teknikdriven affärsutveckling genererat betydande värden för globala kunder inom fordonsindustrin samt individuellt etablerat ett nytt affärsområde där transformering av CPAC från ett renodlat produktbolag till att utveckla nya tjänsteerbjudanden och affärsmodeller.

Modernt inkluderande ledarskap med lång erfarenhet av att skapa och bibehålla en hållbar kultur och organisation för att driva produktutveckling av värdeskapande innovation. Dokumenterad erfarenhet av att bryta ny mark med nya kunder, industrier och teknikområden för att fortsätta lära nytt och utveckla både affär, individ och process från första kreativa idén över hela produktlivscykeln.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.