There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Carola Kylin på Styrelselistan | Västsvenska Handelskammaren

Carola Kylin

30 års erfarenhet av ledande positioner inom industrin. 

Affärsutveckling och marknadsföring är nyckelkompetenser. Mycket erfarenhet inom strategi och ledarskap.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.