There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Carina Ridenius på Styrelselistan | Västsvenska Handelskammaren

Carina Ridenius

Är VD och delägare i PIK Presentationsteknik AB, vi arbetar inom presentation-, information- och kommunikationsområdet.

Mina ledord är livslångt lärande, nyfikenhet och nya utmaningar. Dessa har lett mig genom ett långt, spännande och mycket varierat studie- och yrkesliv, med två magisterutbildningar, Master of Arts och Master of Science. Den senare med inriktning informationshantering och omvärldsanalys. Har en lång arbetslivserfarenhet i företag, organisationer, kommunala förvaltningar, samt styrelseuppdrag i både ideella och kommersiella styrelser. Pålitlighet, tydlighet, förtroende, kompetens och att visa på pedagogiskt ledarskap är viktiga delar som genomsyrar både mitt arbetsliv och privatliv.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.