There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Annika Fridell på Styrelselistan | Västsvenska Handelskammaren

Annika Fridell

Att lyfta människor och verksamheter och se dem utvecklas har varit en drivkraft för mig under mina år som ledare. Jag har en bred erfarenhet från många olika branscher, processindustri, livsmedelsindustri, konsultverksamhet och besöksnäring.

Med en bakgrund från redovisningsbyrå och med en civilekonomexamen i grunden startade min yrkeskarriär och har därefter rört sig mest inom finans och ekonomi för att de senaste 10 åren även inrymma verksamhetsutveckling med såväl strategi, ledning och organisationsutveckling. Min starka sida är att jag har förmågan att lyfta blicken och se helheten i en verksamhet, för mig är även människan och individen avgörande för att ett företag ska lyckas. Värdegrundsfrågor ligger mig varmt om hjärtat och jag ser också dem som en del i varför vissa företag lyckas och andra inte. Under hösten 2020 gick jag VD-utbildningen på Västsvenska Handelskammaren i Skövde som gett mig ytterligare kunskap kring en styrelses ansvar och arbetsuppgifter och jag känner att min erfarenhet och kompetens skulle kunna vara till nytta inom styrelser inom flera olika branscher.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD
Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.