There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Anna Petre på Styrelselistan | Västsvenska Handelskammaren

Anna Petre

Jurist med lång erfarenhet av strategiskt arbete i gränslandet juridik/kommunikation/externa relationer. Branscherfarenhet från industri, juridik, försäkring och IT. 

Har vid sidan av operativt arbete suttit i många styrelser under de senaste 15 åren, i både noterade och onoterade bolag. Som person är jag glad, nyfiken, positiv och har ett entreprenöriellt mindset.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.