There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Anna Sundblad på Styrelselistan | Västsvenska Handelskammaren

Anna Sundblad

Jag har drivit advokatverksamhet sedan 2010 med inriktning mot bygg- och fastighetsbranschen. Driver sedan 2019 advokatfirman Victor som jag startade tillsammans med min kollega Jerker Hällqvist. 

Advokatfirman Victor är en nischbyrå med särskild kompetens inom, och kännedom om, bygg- och fastighetsbranschen. Mina klienter är till övervägande del små- och medelstora bygg- och fastighetsbolag och entreprenörer inom bygg-, mark- och anläggningssektorn.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.