There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Anna Petersson på Styrelselistan | Västsvenska Handelskammaren

Anna Petersson

Utveckling, både på individ nivå och organisations nivå är något som driver mig. Allt går alltid att förändra till det bättre. 

Mina drivkrafter är engagemang, affär, människor och aktivitet. Jag är bra på att övervinna hinder och se möjligheter. Jag brinner för ett mer jämställt samhälle som gynnar alla.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.