There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Anita Lundberg Svensson på Styrelselistan | Västsvenska Handelskammaren

Anita Lundberg Svensson

Levererar resultat! 20 års erfarenhet av ledarskap, 20 års erfarenhet av operativt, taktiskt och strategiskt arbete inom transport-, logistik-, återvinnings- och betong/byggbranschen, samt resultat och budgetansvar inom dessa branscher. 

Fokusområden är marknads-, kvalitets-, logistik- och processutveckling i nationella och internationella företag. Djup erfarenhet av operativ och strategisk kundutveckling inom olika branscher. 15 års erfarenhet av att utveckla KA-kunders affärslösningar.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.