There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Anette Myrheim på Styrelselistan | Västsvenska Handelskammaren

Anette Myrheim

Med många års erfarenhet från både det privata och offentliga näringslivet är jag en resurs för bolag som behöver en styrelseledamot med fokus på: Varumärkesutveckling, verksamhetsutveckling, ledarutveckling, hållbarhetsfrågor och energifrågor.  

Jag är certifierad styrelseledamot från Styrelseakademin Västsverige Jobbar idag som kommunikationsdirektör på Göteborg Energi.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.