next Insight

DITT FORUM FÖR TRENDSPANING

Vad är next insight?

Tänk om någon kunde filtrera bruset av information, så att jag fick ta del av det senaste och mest relevanta för mig och mitt företags utveckling? Det är tanken bakom Next Insight.

I takt med en allt snabbare samhällsutveckling och ett outtröttligt informationsflöde blir det allt svårare att hitta rätt. Vad är det senaste inom affärsutveckling och ledarskap som berör min verksamhet? 

Närmare hälften av cheferna i vår medlemsundersökning Ledarkollen tycker att det är svårt att hänga med i en snabbföränderlig värld. Ungefär lika många saknar tid att reflektera över sin verksamhet. Samtidigt vet vi att det är ett måste, för att ligga steget före konkurrenterna. 

För att svara upp mot ert behov har vi utvecklat Next Insight, fördjupad omvärldsbevakning och trendspaning inom exempelvis digitalisering, internationalisering och ledarskap, som lanseras nu i höst.  

Varför ska jag gå med i next Insight?

Att vara del av Next Insight ger dig… 

  1. Kunskap. Få koll på det senaste inom affärsutveckling och ledarskap att implementera i din verksamhet.  
  2. Benchmarking. Genom branschöverskridande diskussioner inspireras vi och tar lärdom av varandra, vilket kan leda till snabbare beslut och bättre affärer. 
  3. Verktyg. I varje tillfälle ingår dokumentation i form av case, checklistor och direkt tillgång till våra experter inom olika områden. 

program

20 september: Hållbarhet
Magnus Rignell, hållbarhetschef RISE

24 oktober: Workshop - Från insikter och trender till nya affärsmöjligheter  
Marie Karlsson, Start Communication
Christer Hedberg, &Friends

Inställt pga sjukdom | 13 november: Digitalisering
Arash Gilan, vd Viva Media Group

6 december: Hållbara affärsmodeller
Linus Malmberg, grundare Cordial
Läs mer och anmäl dig

MÅLGRUPP

För dig som arbetar i det västsvenska näringslivet.

kostnad

Ja, en årsavgift från 12 900 kr exkl. moms under en lanseringsperiod.
Ingår inte i företagets medlemskap i Västsvenska Handelskammaren. Årsabonnemanget i Next Insight är inte knutet till en enskild individ.

detta får du

6 tillfällen under ett år, förmiddag eller eftermiddag, 2,5 timmar per träff. Du får även delta vid våra ledarskapsträffar Oss emellan, dessa finner du via vår kalender.

Är du intresserad av next INSIGHT?

Gör en intresseanmälan nedan så återkopplar vi inom kort.

Har du frågor? Kontakta vår kundansvarig för Next Insight, Malin Lundvall.

Jag är intresserad

Här hittar du oss i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

intresseanmälan next Insight

Jag vill veta mer