next Insight

DITT FORUM FÖR TRENDSPANING

Vad är next insight?

Tänk om någon kunde filtrera bruset av information, så att jag fick ta del av det senaste och mest relevanta för mig och mitt företags utveckling? Det är tanken bakom Next Insight.

I takt med en allt snabbare samhällsutveckling och ett outtröttligt informationsflöde blir det allt svårare att hitta rätt. Vad är det senaste inom affärsutveckling och ledarskap som berör min verksamhet? 

Närmare hälften av cheferna i vår medlemsundersökning Ledarkollen tycker att det är svårt att hänga med i en snabbföränderlig värld. Ungefär lika många saknar tid att reflektera över sin verksamhet. Samtidigt vet vi att det är ett måste, för att ligga steget före konkurrenterna. 

För att svara upp mot ert behov utvecklar vi Next Insight, fördjupad omvärldsbevakning och trendspaning inom exempelvis digitalisering, internationalisering och ledarskap, med planerad lansering nu i höst.  

Varför ska jag gå med i next Insight?

Att vara del av Next Insight ger dig… 

  1. Kunskap. Få koll på det senaste inom affärsutveckling och ledarskap att implementera i din verksamhet.  
  2. Benchmark. Genom branschöverskridande diskussioner inspireras vi och tar lärdom av varandra, vilket kan leda till snabbare beslut och bättre affärer. 
  3. Verktyg. I varje tillfälle ingår dokumentation i form av case, checklistor och direkt tillgång till våra experter inom olika områden. 
MÅLGRUPP

För dig som arbetar i det västsvenska näringslivet.

kostnad

Ja en årsavgift, ingår inte i företagets medlemskap hos Västsvenska Handelskammaren.

Är du intresserad av next INSIGHT?

Kontakta oss för mer information. Du kan också kontakta vår kundansvarig för Next Insight, Malin Lundvall.

Jag är intresserad

Här hittar du oss i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

intresseanmälan next Insight

Jag vill veta mer