Öka byggandet och Västsveriges attraktivitet

Fler människor och större mångfald ger företagen i Västsverige större möjligheter att hitta rätt kompetens. Därför behöver Göteborg växa och bli en attraktiv miljonstad i en region med tre miljoner invånare.

Företagsledare i Västsverige ser bostadsbristen som ett hinder för tillväxt. Åtta av tio anger också att den närmaste stadens attraktivitet är en viktig faktor när de ska rekrytera ny kompetens. Lokala nav som Borås, Skövde och Varberg är viktiga i regionen.

En stads attraktivitet handlar om mångfald och möjligheter när det gäller arbetstillfällen, utbildning, mobilitet, idéer, kultur, nöjen och handel. Och naturligtvis: tillgång på bostäder.

Våra medlemsföretag vill ha:

  1. Långsiktiga spelregler.
  2. Kortare, förutsägbara och transparenta planprocesser.
  3. Mindre detaljstyrning.
Västsvenska handelskammaren verkar därför för:
  • Att Göteborg ska bli en miljonstad i en växande region med flera attraktiva städer.
  • Att kollektivtrafik och regiontrafik fungerar väl och binder samman naven i arbetsmarknadsregionen.
  • En tydlig prioritering av byggandet. I Göteborg kräver det en bättre samordning och prioritering mellan förvaltningarna. 
  • En mer tillåtande attityd hos tjänstemän och politiker när det gäller nya idéer och kreativa sätt att tillfälligt använda städernas mellanrum. 
  • Att allmän initiativrätt införs. Det innebär att byggare eller arkitekter själva kan rita en detaljplan som sedan politikerna beslutar om. Gör gärna Göteborg till försökskommun.
  • En översyn och begränsning av antalet riksintressen och en förändring av vilka som får överklaga samhällsviktiga planer och på vilka grunder.

Västsvenska Handelskammaren företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap

Kom förbi på en lunch eller en kaffe om du har frågor eller vill veta mer om vårt arbete inom stadsutveckling, ta kontakt med Gunilla Grahn-Hinnfors.