Tuva Svensson

Tuva är praktikant på vår näringspolitiska avdelning och jobbar främst med våra kompetens- och trygghetsinitiativ. Tuva läser statsvetenskap med inriktning sociologi på Göteborgs universitet