Tove Averdal

Tove Averdal är HR-chef på Handelskammaren och har som övergripande mål att stärka Handelskammaren som attraktiv arbetsgivare. Är du intresserad av Handelskammaren som arbetsplats? Eller av att praktisera eller skriva ditt examensarbete i dialog med oss?

Kontakta i så fall Tove Averdal, som har lång erfarenhet inom HR-området och tidigare arbetat med HR inom bland annat mediebranschen och detaljhandeln.

Se våra lediga jobb // skicka spontanansökan