Tina Hedegaard

Tina Hedegaard har en bakgrund som näringslivsreporter och säljare. På Handelskammaren är hon skribent och kommunikatör och ansvarar för pressfrågor.

Kontakta henne när ni söker intervjupersoner eller expertkontakter inom våra olika politiska områden, eller vill ta del av Handelskammarens rapporter och undersökningar; i övriga pressrelaterade frågor eller annan medierelaterad verksamhet. Tina Hedegaard är även ansvarig för kommunikationen kring Västsvenska Arenan i Almedalen.

Frågor kan även besvaras av Maria Rademark.