Stefan Gustavsson

Som chef för näringspolitiska avdelningen ansvarar Stefan för Handelskammarens politiska påverkan, där målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för företagen att växa och utvecklas i Västsverige.

Har du synpunkter på vad som är en viktig förutsättning för att stärka näringslivsklimatet i Västsverige? Eller vill du som politiker veta mer om vad du kan göra för att förbättra villkoren för näringslivet, hör av dig till Stefan.