Stefan Gustavsson

Stefan Gustavsson är näringspolitisk chef och driver arbetet med Handelskammarens politiska påverkan, där målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för företagen att växa och utvecklas i Västsverige.

Viktiga frågor är bostadsbristen, industrins kompetensförsörjning, nya stambanor mellan Göteborg och Stockholm samt arbetsmarknadsintegrationen.

Våra fem fokusområden är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Har du synpunkter på vad som är en viktig förutsättning för att stärka näringslivsklimatet i Västsverige? Eller vill du som politiker veta mer om vad du kan göra för att förbättra villkoren för näringslivet, hör av dig till Stefan.

meddelande till stefan