Stefan Gustavsson

Stefan Gustavsson är näringspolitisk chef och driver arbetet med Handelskammarens politiska påverkan, där målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för företagen att växa och utvecklas i Västsverige.

Våra fem fokusområden är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Har du synpunkter på vad som är en viktig förutsättning för att stärka näringslivsklimatet i Västsverige? Eller vill du som politiker veta mer om vad du kan göra för att förbättra villkoren för näringslivet, hör av dig till Stefan.

meddelande till stefan