Sofie Sanderöd Rodin

Sofie Sanderöd Rodin är en av Handelskammarens praktikanter och rör sig mest inom avdelningen internationell affärsutveckling. Huvudfokus består i att samla och kartlägga information kring västsvenska företags internationaliseringsprocess och deras koppling till exportfrämjande aktörer.

Utöver det är Sofie är inne på sin sista termin av Statsvetarprogrammet vid Göteborgs Universitet där hon läst internationella relationer som inriktning.