There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Sofia Gartman | Västsvenska Handelskammaren

Sofia Gartman

Sofia ansvarar för Handelskammarens strategigrupper och utbildningar. Dagligdags arbetar Sofia med att tillgodose de västsvenska företagens behov av kompetensutveckling och ny kunskap genom att erbjuda företagsanpassade upplägg och utbildningsinsatser.

Områden som styrelseutbildning, vd-utbildning, ledningsgruppsutbildning och ledarskap kan kombineras för att på bästa sätt tillgodose ert företags specifika behov.

Söker ni kompetensutveckling eller behöver uppdatera er kunskap inom styrelsearbete, vd-rollen, er ledningsgrupp och annan personal kontakta gärna Sofia för en diskussion.

meddelande till sofia