Sofia Gartman

Sofia ansvarar för Handelskammarens strategigrupper och utbildningar. Dagligdags arbetar Sofia med att tillgodose de västsvenska företagens behov av kompetensutveckling och ny kunskap genom att erbjuda företagsanpassade upplägg och utbildningsinsatser.

Områden som styrelseutbildning, vd-utbildning, ledningsgruppsutbildning och ledarskap kan kombineras för att på bästa sätt tillgodose ert företags specifika behov.

Söker ni kompetensutveckling eller behöver uppdatera er kunskap inom styrelsearbete, vd-rollen, er ledningsgrupp och annan personal kontakta gärna Sofia för en diskussion.

meddelande till sofia