Sofia Gartman

Sofia arbetar dagligen med att förstå och utvärdera de västsvenska företagens behov av kompetensutveckling och ny kunskap genom att erbjuda företagsanpassade utbildningar.

Områden som styrelseutbildning, vd-utbildning, ledningsgruppsutbildning och ledarskap kan kombineras för att på bästa sätt tillgodose ert företags specifika behov.

Söker ni kompetensutveckling eller behöver uppdatera er kunskap inom styrelsearbete, vd-rollen, er ledningsgrupp och annan personal kontakta gärna Sofia för en diskussion.

meddelande till sofia