There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Rasmus Flick | Västsvenska Handelskammaren

Rasmus Flick

Rasmus Flick är projektutvecklare för kompetensförsörjningsfrågor och ansvarig för Handelskammarens initiativ med lärlingsanställningar inom vuxenutbildningen.

Viktiga frågor är regionens kompetensförsörjning och en inkluderande arbetsmarknad med ett nära samarbete mellan skola och arbetsliv.

Rasmus är utbildad i Nationalekonomi och Statsvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg och Göteborgs Universitet.

Läs mer om Svensk Gymnasielärling

meddelande till rasmus