Rasmus Flick

Rasmus Flick är projektutvecklare inom kompetensförsörjningsfrågor och ansvarar för Handelskammarens initiativ Yrkestrainee.

Just nu testar vi ett yrkesväxlingskoncept, i spåren av det nya omställningsstudiestödet, där anställda ges möjlighet att karriärväxla mot bristyrken. Fokus för Rasmus arbete är att, tillsammans med det offentliga utbildningssystemet, utveckla effektiva rekryteringsvägar för medlemsföretagen.

Våra fem fokusområden är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning  lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Hör av er till Rasmus om ni vill höra mer om Handelskammarens arbete med kompetensförsörjning eller initiativet Yrkestrainee.  

meddelande till rasmus