Rasmus Flick

Rasmus Flick är projektutvecklare för kompetensförsörjningsfrågor och ansvarig för Handelskammarens initiativ med lärlingsanställningar inom vuxenutbildningen.

Viktiga frågor är regionens kompetensförsörjning och en inkluderande arbetsmarknad med ett nära samarbete mellan skola och arbetsliv.

Rasmus är utbildad i Nationalekonomi och Statsvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg och Göteborgs Universitet.

Läs mer om Svensk Gymnasielärling

meddelande till rasmus