Rasmus Flick

Rasmus är utbildad i Nationalekonomi och Statsvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg och Göteborgs Universitet. Under sin praktik på Handelskammaren kommer han att assistera näringspolitiska avdelningen med fokus på infrastruktur- och kompetensförsörjningsfrågor.