Olof Bladh

På Handelskammaren producerar, planerar och genomför Olof kommunikationsaktiviteter för områdena politik och medlemskap.

Kontakta Olof om du till exempel har tips på intressanta företag som vi kan lyfta i våra kanaler eller om du vill pitcha en idé kring våra medlemsseminarier och livestreams.

meddelande till Olof