Olof Bladh

På Handelskammaren koordinerar, planerar och genomför Olof kommunikationsaktiviteter för områdena politik och medlemskap.

Kontakta Olof om du till exempel har frågor eller vill pitcha en idé kring våra medlemsseminarier eller livestreams.

meddelande till Olof