Niklas Revelj

Niklas är affärsutvecklare på handelskammaren i Fyrbodal och ansvarar för alla affärsnätverk och Oss emellan i regionen. Niklas har en bakgrund som säljare och har jobbat i mer än 20 år inom turistnäringen i Norge. Han engagerar sig mycket i  föreningslivet och har suttit  i ett  flertalet styrelser, både som ordförande och ledamot.

Kontakta honom för medlems-, nätverks- och utbildningsfrågor i Fyrbodalsområdet.

Läs mer om Fyrbodal

meddelande till niklas