Natanael Kvidal

Natanael Kvidal är analytiker på Handelskammarens politikavdelning och är bland annat ansvarig för vår månatliga konjunkturmätning Västsvenska Konjunktur Indikatorn, VKI.

Han är utbildad ekonom och har en fil-kand i europakunskap. Innan Natanael började här arbetade han som trainee för EPP-gruppen i Bryssel.

Våra fem fokusområden är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Hör av dig till Natanael om du har generella frågor kring Handelskammarens politiska påverkan.  

meddelande till natanael