Moa Dicksdotter

Moa Dicksdotter ansvarar för Handelskammarens styrelseutbildningar; Certifiering i Styrelsearbete och Styrelseordförandeutbildningen.

Moa arbetar även med att skapa förutsättningar för ett jämställt styrelserum genom Handelskammarens satsning Styrelselistan.

Kontakta Moa om du vill förbättra styrelsearbetet och samspelet mellan styrelsens intressenter?

meddelande till moa