There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Moa Dicksdotter | Västsvenska Handelskammaren

Moa Dicksdotter

Moa Dicksdotter ansvarar för Handelskammarens styrelseutbildningar; Certifiering i Styrelsearbete och Styrelseordförandeutbildningen.

Moa arbetar även med att skapa förutsättningar för ett jämställt styrelserum genom Handelskammarens satsning Styrelselistan.

Kontakta Moa om du vill förbättra styrelsearbetet och samspelet mellan styrelsens intressenter?

meddelande till moa