Mårten Westlund

Mårten Westlund är Kommunikationschef på Västsvenska Handelskammaren. Med en bakgrund från byråvärlden är han van att alltid ha tusen projekt med lika många ”opinionsbollar” i luften samtidigt. Mårten är utbildad vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och har en Ekonomie Magister med inriktning mot marknadsföring.

Mårten deltar ofta i företagsarrangemang runt om i landet för att i föredrag, presentationer och samtal ge Handelskammarens syn på vår regions väl och ve.

Kontakta Mårten om du vill veta mer om Handelskammarens ställning i politiska frågor eller om du är nyfiken på hur det västsvenska näringslivet mår och utvecklas.