Lars Hallberg

Lars är praktikant på vår näringspolitiska avdelning och jobbar främst med frågor rörande ekonomi och infrastruktur. Lars läser statsvetenskap med inriktning statistik vid Göteborgs universitet.

Våra fem fokusområden är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.