Ingrid Pousard

Ingrid ansvarar för Västsvenska Arenan, ett samarbetsprojekt mellan näringsliv, kommun, region och akademi i Västsverige med fokus att driva påverkansarbete på nationell nivå.

Ingrid har arbetat med Handelskammarens näringspolitiska frågor i tio år med huvudfokus på kompetensförsörjning och internationell politik. Hon är i grunden statsvetare och ekonom och har tidigare arbetat nära med exportfrågor och har erfarenhet från andra näringslivsorganisationer och har tidigare varit kanslichef på Global Forum.

Kontakta Ingrid för samarbeten inom Public Affairs i Västsverige och samtliga frågor kopplade till Västsvenska Handelskammarens arbete i Almedalen. 

Till Västsvenska Arenan