Hanna Rosengren

Hanna arbetar med kommunikation för våra samverkansprojekt Styrelselistan, Exportcenter Väst och Klimatlöftet. Hon tar bland annat fram kommunikationsplaner för områdena och bidrar i idéarbetet, samt producerar innehåll i kanaler som webb och sociala medier.