Hanna Hultman

Hanna Hultman är projektkoordinator för Västsvenska Arenan och arbetar med samordningen av eventdelen, driften av Arenans hemsida samt delar av innehållet inför Almedalsveckan. 

Hanna hjälper dig med frågor angående Västsvenska Arenans hemsida, eventdelar, information eller praktiska detaljer kring platsen i Almedalen.

Läs mer om Västsvenska Arenan