Gunilla Grahn-Hinnfors

Gunilla Grahn-Hinnfors ansvarar för stadsutvecklingsfrågor på Västsvenska Handelskammaren och är vår bostadspolitiska talesperson.  

I år har Västsvenska Handelskammaren ett särskilt fokus på bostäder och hur bostadsbristen påverkar näringslivet. Vi vill gå från bostadsbrist till bostadslist. Därför tittar Gunilla på hur vi kan förtäta i befintligt bestånd, men också hur vi håller i byggandet. 

Våra fem fokusområden är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Kontakta Gunilla när ni söker en inspirerande föreläsare inom stadsutveckling och Göteborgs resa mot miljonstad, vill veta mer om hur bostadsbristen påverkar näringslivet eller få bättre förståelse för plan- och byggfrågor och hur en attraktiv stad hänger ihop med ett framgångsrikt näringsliv. 

meddelande till gunilla