Fredrik Norbeck

En bakgrund inom kulturgeografi som har sin utgångspunkt i människans förhållande till varandra och den fysiska miljön vilket gör det otroligt spännande att vara på Västsvenska Handelskammaren.

Att skapa förutsättningar för människor att mötas och dessutom i den fantastiskt fysiska miljö som vi har här på park49 gör att det kittlar lite extra varje gång vi får in nya deltagare till våra nätverk.

Vi är den naturliga mötesplatsen för näringslivet i Västsverige!

Mitt syfte är att skapa förutsättningar för chefer, ledare och unga människor i början av sin karriär att mötas. I mötet med andra människor stärker vi varandra, oss själva, företaget vi just nu befinner oss på och i förlängningen Västsverige.