Evelina Wahlqvist

Evelina jobbar på Handelskammarens näringspolitiska avdelning där hon ansvarar för frågor avseende regional tillväxt. På agendan har hon regional analys såväl som koordinering av näringspolitiska insatser i våra västsvenska nav Borås, Skövde, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Varberg.

Vill du diskutera förutsättningar för regional tillväxt? Eller har du synpunkter på lokal näringspolitik i Västsverige? Kontakta då gärna Evelina.