Evelina Wahlqvist

Evelina Wahlqvist arbetar med analys och rapportframställning på Västsvenska Handelskammarens näringspolitiska avdelning. Hennes främsta kompetensområden är regional tillväxt, lokalt företagsklimat, industripolitik och kompetensförsörjning.

Evelina har bland annat genomfört och skrivit vår rapport Bilden av industrin, och arbetar nu med frågan om hur industriföretagen kan säkra sin samtida och framtida kompetensförsörjning i tider av omfattande teknologiska skiften.

Våra fem fokusområden är industripolitikinfrastruktur
kompetensförsörjninglokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Vill du diskutera förutsättningar för regional tillväxt? Har du synpunkter på lokal näringspolitik i Västsverige? Eller vill du samtala om industrins kompetensförsörjning? Kontakta då gärna Evelina.

meddelande till evelina