Evelina Wahlqvist

Evelina Wahlqvist jobbar på Handelskammarens näringspolitiska avdelning där hon ansvarar för frågor avseende regional tillväxt. På agendan har hon regional analys såväl som koordinering av näringspolitiska insatser i våra västsvenska nav Borås, Skövde, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Varberg.

Våra fem fokusområden är industripolitikinfrastrukturkompetensförsörjninglokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Vill du diskutera förutsättningar för regional tillväxt? Eller har du synpunkter på lokal näringspolitik i Västsverige? Kontakta då gärna Evelina. 

meddelande till evelina