Emma Karem

Emma är praktikant på vår näringspolitiska avdelning och jobbar främst med våra kompetens- och trygghetsinitiativ. Emma läser statsvetenskap med inriktning nationmalekonomi vid Göteborgs universitet.

Våra fem fokusområden är industripolitikinfrastruktur
kompetensförsörjninglokalt företagsklimat och stadsutveckling.