There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Emelie Zander | Västsvenska Handelskammaren

Emelie Zander

Jag gör praktiken på Västsvenska Handelskammaren som min sista termin på mastersprogrammet i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Jag har ett brett intresseområde och tycker det är väldigt roligt och viktigt att bejaka flera olika politiska, ekonomiska och filosofiska aspekter i diskussion kring samhällsfrämjande insatser. Ett mer specifikt område som intresserar mig starkt är hur stater styrs där korruption och korruptions hämmande insatser är särskilt fängslande. I framtiden hoppas jag att få vara verksam inom en organisation som jobbar för ett inkluderande, tryggt och hållbart samhälle.

När jag inte pluggar spendera jag gärna mycket tid utomhus på till exempel promenader med familjehunden eller på utflykt med vänner och familj. Nyligen har jag även tagit upp ett barndomsintresse för klättring och jag njuter av att se blommorna i fönsterkarmen växa.

Jag har verkligen längtat efter att få komma ut och börja jobba. Att jag nu får möjligheten till att sätta mina teoretiska kunskaper på prov och utveckla min sakkunskap om västsvenskt näringsliv, är bland det bästa med praktiken. Jag ser också fram emot att få göra min praktik på Västsvenska Handelskammaren då det kan ge mig en bättre uppfattning om vilka yrkesområden som verkar i Västsverige och hur arbetet för att främja närområdets levnadsförhållanden och attraktionskraft går till. Att jag dessutom får medverka inom en rad olika arbetsområden så som analysarbete, att skriva pressmeddelanden och medverka i medlemssamtal, bidrar också till min entusiasm inför praktikterminen.