Christoffer Sundén

Christoffer arbetar på vår näringspolitiska avdelning som projektledare för vårt kompetensförsörjningsinitiativ Yrkestrainee och för vårt trygghetsinitiativ som ska inkludera näringslivet i kommunernas trygghetsskapande arbete.

Våra fem fokusområden är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.