Christina Holden

Christina är projektledare för Styrelselistan som är ett nytt initiativ på Västsvenska Handelskammaren för att få in fler kvinnor i styrelserummen.

Styrelselistan fokuserar på att synliggöra kvinnlig styrelsekompetens, driva opinion och skapa ett nätverk kring erfarenhetsutbyte. Begreppet ”Styrelselistan” står för en lista med kvinnor som har kompetens och är redo att ta styrelseuppdrag. Christina vill skapa skillnad och vill gärna prata mer med dig om hur vi kan göra det tillsammans.

Kontakta gärna Christina för mer information kring Styrelselistan.

Till styrelselistan