Axel Evertsson

Axel har läst Pol-kand i Lund med inriktning nationalekonomi,  under våren skrev han sin kandidatuppsats och gör nu praktik hos oss som en del av sin utbildning.

Kontakta Axel om du till exempel har frågor kring Västsvensk konjunkturindikator eller våra politiska rundabordssamtal och möten.