Åsa Vikner

Åsa jobbar på Handelskammarens näringspolitiska avdelning med ansvar för kompetensförsörjningsfrågor. Åsa har tidigare jobbat partipolitiskt och har god insikt i politiska beslutsprocesser och logik. Hon har även arbetat med public relations både inom både politisk och privat verksamhet.

Hör av dig till Åsa om du vill veta mer om hur Handelskammaren arbetar för att tillgodose näringslivets kompetensförsörjningsbehov eller hur man blir en attraktiv arbetsgivare för den unga generationen.