There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Annica Sigevall | Västsvenska Handelskammaren

Annica Sigevall

Annica Sigevall är projektledare för ESF-projektet (Europeiska socialfonden) Bra Samverkan Skola-Arbetsliv i Boråsregionen, med syftet att stärka skola-arbetslivssamverkan. 

Projektet får finansiering via Europeiska socialfonden och är ett direkt resultat av samverkan mellan tio olika organisationer i Boråsregionen.

Handelskammaren är projektägare för projektet och samtliga kommuner i Boråsregionen omfattas. Huvudsyftet är att skapa ett mindre glapp mellan utbildningsväsendet och arbetsmarknaden.

Kontakta Annica om du vill veta mer!