Annica Sigevall

Annica Sigevall är projektledare för ESF-projektet (Europeiska socialfonden) Bra Samverkan Skola-Arbetsliv i Boråsregionen, med syftet att stärka skola-arbetslivssamverkan. 

Projektet får finansiering via Europeiska socialfonden och är ett direkt resultat av samverkan mellan tio olika organisationer i Boråsregionen.

Handelskammaren är projektägare för projektet och samtliga kommuner i Boråsregionen omfattas. Huvudsyftet är att skapa ett mindre glapp mellan utbildningsväsendet och arbetsmarknaden.

Kontakta Annica om du vill veta mer!