Anna Petre

Anna Petre är ansvarig för affärsjuridik och arbetar bland annat med skilje- och medlingsförfaranden, juridiska seminarier och utbildningar, samt intern juridik. Hon hanterar också avtalen om källkodsdeponering, en tjänst som erbjuds på Handelskammaren. Anna är jurist med en bakgrund som bland annat omvärldsanalytiker och lobbyist inom bilindustrin.

Hör av dig till Anna om du som medlem vill utnyttja din fria juridiska rådgivningstimme, har frågor om källkodsdeponering eller Göteborgsklausulerna som reglerar skiljeförfarande- och medlingsärenden.