Anna-Lena Olin

Anna-Lena är affärsutvecklare och har en bakgrund som vd och egenföretagare inom profilreklambranschen. 

Men hennes samlade erfarenheter har hon också bredd och förståelse vad som krävs i det egna bolaget, kring ledarskap, tillväxt och kompetensförsörjning.

Det är Anna- Lena du vänder dig till om du som vd behöver råd och hjälp gällande Handelskammarens verksamhet och tjänster.

meddelande till Anna-Lena