Anna-Lena Olin

Anna-Lena är affärsutvecklare och har en bakgrund som vd och egenföretagare inom profilreklambranschen. ISO-certifiering 9001, 14001 och offentlig upphandling är några av hennes specialområden.

Men hennes samlade erfarenheter har hon också bredd och förståelse vad som krävs i det egna bolaget, kring ledarskap, tillväxt och kompetensförsörjning.

Det är Anna- Lena du vänder dig till om du som vd behöver råd och hjälp gällande Handelskammarens verksamhet och tjänster.