Anna Bellomi

Anna Bellomi är projektledare för Handelskammarens initiativ inom kompetensförsörjning, med fokus på arbetslivsförankrade utbildningar. 
Viktiga frågor är regionens kompetensförsörjning och en inkluderande arbetsmarknad med ett nära samarbete mellan skola och arbetsliv.

Anna har tidigare erfarenhet av projektledning inom universitetsvärlden och har under flera år jobbat med att attrahera internationell kompetens till Västsverige.

Våra fem fokusområden är industripolitikinfrastruktur
kompetensförsörjninglokalt företagsklimat och stadsutveckling.