Anna Bellomi

Anna är projektledare för Svensk Gymnasielärling gymnasielarling.se, ett initiativ som drivs av Västsvenska Handelskammaren med arbetslivets kompetensförsörjning i fokus och med stöd från Skolverket.

Svensk Gymnasielärling är en arbetslivsförankrad utbildning reglerat med den tidsbaserade anställningen GLA, Gymnasial Lärlingsanställning, där företagen är delaktiga i utformningen av utbildningen för att på så sätt säkerställa att elevernas yrkeskompetens matchar arbetsmarknadens behov.

Anna har tidigare erfarenhet av projektledning inom universitetsvärlden och har under flera år jobbat med att attrahera internationell kompetens till Sverige.

Kontakta Anna om du som företag vill veta mer om Svensk Gymnasielärling och vill ta chansen att forma och göra den nya generationen anställningsbar, eller om du som skola är intresserad att delta i initiativet.

Läs mer om Svensk Gymnasielärling