Amanda Josefsson

Amanda Josefsson praktiserar på vår näringspolitiska avdelning och kommer fokusera på att assistera sina kollegor med olika former av sammanställningar och analyser samt hjälpa till vid Handelskammarens olika event. Hon arbetar bland annat med Västsvenska Konjunkturindikatorn, omvärldsbevakning och med att följa upp Januariavtalet.

Amanda tog nyligen sin kandidatexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Parallellt med sina studier arbetade hon med skola-näringslivssamverkan på en näringslivsorganisation samt satt i styrelsen för en studentorganisation med fokus på utrikespolitik.