Ali Wassouf

Ali Wassouf praktiserar hos vår näringspolitiska avdelning som är en del i hans studier på masterprogrammet ''International Administration and Global Governance'', Göteborgs Universitet.

Under praktiken fokuserar Ali på kommunala insatser för arbetsintegration, en jämförande undersökning av utvalda kommuner i Västra Götaland och hur SYV-rapporten (studie- och yrkesvägledare) togs fram och vad som behöver göras för att uppdatera läget kring den politiska styrningen.