Alexandra Bengtsson

Alexandra arbetar deltid som projektkoordinator inom området kompetensförsörjning, främst med fokus på matematik i vårt utvecklingsprojektet Mathivation.

Alexandra bistår projektledarna i Mathivation inom olika delar av verksamheten och behandlar bland annat ansökningar om bidrag för finansiering. Hon har en kandidatexamen i statsvetenskap och studerar på masterprogrammet i Europastudier vid Göteborgs universitet.

Läs mer om Mathivation