Kursen äger rum på,
Varnhemsgatan 16A , Skövde

13 av 16 platser kvar

Boka Ladda ner kalenderhändelse

Workshop - SCARF®

Utvecklas som ledare genom ny kunskap om hjärnans funktioner och drivkrafter.

Neuroledarskap och SCARF är ett nytt och högaktuellt ämnesområde som bygger på modern hjärnforskning och som ger dig kunskap om vilka biologiska drivkrafter som styr oss på jobbet.  SCARF utgår från hjärnans principer, och skapar ökad medvetenhet om hur vi fungerar och agerar.

Den nya forskningsbaserade motivationsmodellen SCARF har väckt stort intresse internationellt. SCARF står för Status, Certainty (Förutsägbarhet), Autonomy (Autonomi), Relatedness (Tillhörighet) och Fairness (Rättvisa) och ger dig som ledare ett ramverk för att jobba med förhållningssätt och beteenden i organisationen.

Workshopens innehåll

  • Det senaste kring neuroledarskap och motivationsbaserad forskning.
  • Kunskap om hjärnans funktioner vad gäller motivation, feedback, belöning.
  • SCARF-modellens forskningsgrund och användningsområde.
  • De olika delarna i SCARF och hur de kan påverka ditt och dina medarbetares förhållningssätt och agerande.
  • Reflektion och övningar hur ditt agerande kan skapa förutsättningar för medarbetare och kollegor att vara i ett tillstånd där de är kreativa, lunga och har lätt för att fokusera och samarbeta med andra.
  • Du får en ökad medvetenhet om hur hjärnans behov påverkar vår förmåga till samarbete, kreativitet och produktivitet
Leder workshopen 

Maria Tornberg, Ledarskapskonsult och certifierad på Neuroleadership Institute i USA

FRÅGOR OM workshopen?

Kontakta affärsutvecklare Alexander Fornsjö.

Kursen äger rum på

Var:
Varnhemsgatan 16A , Skövde

Ja, jag vill boka min plats