Kursen äger rum på Albert Kök Hotell & Konferens,
Strömbergsvägen, Trollhättan
Boka din plats Ladda ner kalenderhändelse

vd-utbildning

Vd-utbildningen riktar sig till dig som just tackat ja till ett vd-jobb eller är erfaren i vd-rollen och vill få ett kvitto på din kompetens.

Vår vd-utbildning är en av våra mest uppskattade utbildningar. Under ledning av erfarna föreläsare får du verktygen som krävs för att utveckla företaget i samspel med styrelse, ledningsgrupp och företagets intressenter.

Syftet med utbildningen är att ge dig den kompletta bilden av vd-rollen. Du lär dig vad som krävs för att tackla vd-utmaningar som kan uppstå – samtidigt som du lär dig att hantera den dagliga driften och utvecklingen av företagets lönsamhet och organisation.

4,4 av 5 i betyg

Kunskap är en nyckel till framgång och vi erbjuder därmed ett brett kursutbud för dig i ledande position. Nedan finner du några recensioner från tidigare deltagare.

Utbildningen riktar sig till

Du som just tackat ja till ett vd-jobb eller är erfaren i vd-rollen och vill få ett kvitto på din kompetens. Vd-utbildningen uppskattas även av ägare och styrelseledamöter som vill fördjupa sig i vd-rollen och göra ett bättre jobb.

Upplägg

Utbildningen pågår under sex halvdagar. Varje utbildningsdag börjar med en gemensam lunch kl. 12.30 och avslutas 18.00.

Den sista utbildningsdagen avslutas med middagsmingel.

Läs mer om innehållet

Kl 12.30-18.00

Vd:s arena

Per Hendar, advokat och delägare, Advokatfirman dNovo AB

 • Vd och hens uppgifter i relation till ägare, styrelse och ledningsgrupp
 • Aktiebolagslagen, löpande förvaltning och vd:s fyra plikter
 • Daglig drift som vd
Varumärke bygger värde

Karin Sjöström Andersson, Vd och varumärkesstrateg, Invinn

 • Varumärket som värdeskapande verktyg
 • Varumärkets fyra dimensioner
 • Skapa ett starkt varumärke som vd

Kl 12.30-18.00

Arbetsrätt

Tobias Norrman, Mannheimer Swartling

 • Anställning av personal
 • Förhållandet till arbetstagarna
 • Förhållandet till fackliga organisationer
 • Anställningens upphörande

Kl 12.30 - 18.00

Ansvar och delegering

Per Hendar, advokat och delägare, Advokatfirman dNovo AB

 • Vd:s ansvar enligt Aktiebolagslagen
 • Borgenärsskydd, ansvarsförsäkring och andra ansvarsregler
 • Delegering – förutsättningar och genomförande
Strategisk affärsjuridik

Nina Wittholt, jurist och executive director, Fondia Sverige AB

 • Nå affärsmålen med hjälp av affärsjuridik
 • Identifiera och hantera företagets legala risker och möjligheter
 • Do's & don’ts och checklista för avtal

Kl 12.30-18.00

Skatter, avgifter och revision

Johan Myrén, advokat och delägare, Advokatfirman Lindahl

 • Belönings- och incitamentssystem för vd
 • Vd:s ansvar för skatter och avgifter
 • Vd:s roll och ansvar vid redovisning, konkurs och obestånd
Ledningsgrupp och strategiskt ledarska

Maria Tornberg, ledarskapsutvecklare, Actea Consulting

 • Paradigmskifte inom ledarskap
 • Ledningsgruppens syfte
 • Effektivt ledningsgruppsarbete och ledningsgruppsmöten

Kl 12.30-18.00

Ekonomistyrning OCH Strategisk planering

Annette Ögren, verksamhetskonsult och partner, Anacka AB

 • Arbeta med balans- och resultaträkning
 • Nyckeltal, budget och prognos
 • Samspelet med ekonomichef och styrelse
 • Verktyg för strategisk planering
 • Affärsplan

Kl 12.30-18.00

Examination

Per Hendar, advokat och delägare, Advokatfirman dNovo AB

 • Genomgång av utbildningen
 • Examinationsuppgift i grupp
 • Redovisning och diskussion
Kundfokus för tillväxt

Gunilla Jalbin, vd och varumärkesexpert, Grounded Brand Management AB

 • Kundfokus som utgångspunkt för affärsutveckling
 • Kundanalys och nyttan av kundinsikter
 • Använd kundperspektivet för att öka konkurrenskraft
 • Implementera kundfokus i organisationen
Bra att veta

I slutet av utbildningen får du genomföra en examination. När du blivit godkänd får du ett intyg som visar att du är väl rustad för vd-jobbet.

Bokningen är bindande men du kan överlåta platsen. Antalet kursdeltagare är begränsat.

Som anställd på ett medlemsföretag får du ett lägre kurspris. Är du osäker på om ditt företag är medlemmar, använd dig av vår sökfunktion.

FRÅGOR OM utbildningen?

Kontakta vår kollega och utbildningsansvarig Niklas Revelj.

Kursen äger rum på Albert Kök Hotell & Konferens

Var:
Strömbergsvägen, Trollhättan

Ja, jag vill boka min plats