Kursen äger rum på Västsvenska Handelskammaren,
Parkgatan 49, Göteborg
Boka din plats Ladda ner kalenderhändelse

VD-utbildning i digital transformation

Vd-utbildningen i digital transformation riktar sig till dig som har ett behov att digitalt transformera din verksamhet till ny teknologi, nya kundbeteenden, nya affärsmodeller och nödvändiga organisationsförändringar.

Hur kan du skapa tillväxt i en digitalt omvandlande värld och hur hittar du rätt verktyg och metoder för att lyckas med ditt företags utveckling?

Under ledning av erfarna föreläsare får du en förståelse för nya affärsmodeller och hur de omvandlas av digitaliseringen, en överblick över teknologier och verktyg för en bättre förståelse för företagets utmaningar inför en digital transformation i en snabbföränderlig omvärld.

Syftet med utbildningen är att ge dig en bild av bolagets väg framåt samt inspiration och kunskap för att mobilisera inför en digital transformation.

utbildningen riktar sig till

Kursen riktar sig till dig som VD på små och medelstora företag som vill förstå innebörden av digitalisering och digital transformation. Utbildningen uppskattas även av ägare och styrelseledamöter som vill fördjupa sig i den digitala transformationens möjligheter och utmaningar.

Upplägg

Utbildningen pågår under sex halvdagar med en samtalsledare samt föreläsare med specialistkompetens inom de olika områdena. Varje utbildningsdag börjar med en gemensam lunch kl. 12.45 och avslutas 18.00.

Läs mer om innehållet

Kl 12.45-18.00

Affärsmodellsanalys och verksamheters värdeskapande system

Detta får du med dig:
Du får utifrån verktyget Business Model Canvas förmågan lära sig att modellera den egna verksamhetens affärsmodell,
se och förstå olika digitala affärsmodeller samt utveckla framtida idéer runt den egna verksamheten.

Kl 12.45-18.00

Digitala teknologier och begrepp

Detta får du med dig:
Du får bekanta sig med digitala teknologier och begrepp samt en inblick i de nya förutsättningarna och möjligheterna som nya teknologier som
till exempel Big Data, Blockkedjor, Algoritmer, AI och Maskininlärning.

Kl 12.45 - 18.00

Digitala företags logik, tänkande och arbetsmetod

Detta får du med dig:
Du får en fördjupad insikt i hur digitala företag fungerar och utvecklas. Vi tittar närmare på det ständiga utvecklingsarbetet av värdeerbjudandet för kund, kundens roll i relation till innovation, data och konkurrenter, plattforms- och digital affärsmodellslogik.

Kl 12.45-18.00

Analys av nuläget och identifiering av utmaningarna för att genomföra en digital transformation.

Detta får du med dig:
Du får insikt om digital mognad och organisationens utmaningar inom t ex förändringsvilja hos ägare, ledning och styrelse samt medarbetare och företagskultur.
Vi tittar även på dagens organisation- och styrstrukturer samt existerande digitala infrastrukturer.

*Dag 4 föregås av en enkät i Digital Mognad där respektive företag genomgår en kartläggning.

Kl 12.45-18.00

Kartläggning av centrala resurser och förmågor för att driva och genomföra en digital transformation

Detta får du med dig:
Du får insikt om vilka strukturer, resurser och förmågor som behöver finnas på plats för en digital transformation. Vi tittar närmare på förändringsmål, styrstrukturer, kunskap och kompetensbehov. Vidare tittar vi på organisationskultur och ledarskap samt vilka digitala system och teknologier som behöver utvecklas.

12.45 - 18.00

Planering och tillvägagångsätt för digital transformation

Detta får du med dig:
Du får verktyg och stöd för att leda arbetet med att formulera vision, strategi och taktik kring hur man kan initiera arbetet stegvis men med en sammanhållen utveckling. Vi tittar även på hur man kan  organisera och prioritera förändringsarbetet i ledningsgruppen samt kommunikationen till ägare och styrelse.

*Deltagarna får referenser och resurser till fortbildningsmaterial av styrelse och ledningsgrupp runt de olika teknologierna och begreppen.

Bra att veta

Bokningen är bindande men du kan överlåta platsen. Antalet kursdeltagare är begränsat.

Som anställd på ett medlemsföretag får du ett lägre kurspris. Är du osäker på om ditt företag är medlemmar, använd dig av vår sökfunktion.

Frågor om utbildningen?

Kontakta vår kollega och utbildningsansvarig Jaana Horal.

Kursen äger rum på Västsvenska Handelskammaren

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

Ja, jag vill boka min platsLäs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.